Твоите зъби

През последните десетилетия материалите, използвани в денталната медицина, стават все по-многобройни. И така зъболекарите вече използват различни полимери, биоактивно стъкло, алуминиев оксид.
Към този момент денталните импланти се изработват от няколко вида материали. Съществуват керамични импланти, импланти, които могат да бъдат биоактивни и биоинертни. Сред най-популярните керамични материали за дентални импланти е цирконият, благодарение на изключителната си здравина, но и защото имитира много добре външния вид на естествения зъб. Използват се и метални дентални импланти, като най-разпространени са титаниевите. Те се приемат добре от човешкото тяло и имат дълъг експлоатационен живот.

Използваните материали трябва да отговарят на някои условия: да се интегрират към човешката кост, да не корозират, да са биосъвместими, издръжливи, устойчиви на абразия и да се свързват с костта и другите тъкани (да се остеоинтегрират).

BioHPP

Този материал е “най-приятелски настроен” към имплантите поради характерните за него свойствата: еластичност, почти сходна с тази на костта, здравина, сравнително ниско тегло, познат за повечето зъботехници.

Метало-керамика

Можем да кажем, че към настоящия момент метало-керамиката се смята за стандарт, въпреки че не е препоръчително да имате възстановявания, изработени от този материал, и на двете челюсти. Металокерамиката е издръжлива, тъй като протоколите на работа са много добре документирани и познати на повечето потребители и следователно са достъпни за всички зъботехници.

Цирконий

Въпреки че е много популярен, този материал има своите плюсове и минуси. Цирконият е широко рекламиран заради белия си цвят, улеснения дигитален процес на обработка, възможността за покриването му с различни керамични материали, добрата поносимост, ниската цена и съответно е предпочитан от много пациенти. Като недостатъци трябва да вземем предвид, че циркониевите възстановявания са по-тежки (в сравнение с композитите) и че този материал се контролира по-трудно във фазата на проектиране и изработка, поради което тези процеси стават чувствителни към грешки.

BioHPP + композит

Този материал е “най-приятелски настроен” към имплантите поради характерните за него свойствата: еластичност, почти сходна с тази на костта, здравина, сравнително ниско тегло, познат за повечето зъботехници.

В деня на интервенцията

След като ви поставят имплантите, тялото ви започва да ги интегрира. От биомеханична гледна точка е много важно те да останат обединени от временните зъбни възстановявания. Това е моментът на адаптация, но и на спазването на обещанието да имате фиксирани зъби още същия ден. Венецът има нужда от оздравителен период, както и костта, която поддържа имплантите. По време на оздравителния период е много важно имплантите да са свързани посредством временни зъби, изработени от материал, който може да поема дъвкателните сили. До постигането на стабилност на тъканите около имплантите е препоръчително да се носят временните зъбни конструкции.

Дълготрайни възстановявания

След като имплантите ви са интегрирани, вие можете да се възползвате от нови зъбни възстановявания в съответствие с естетичните ви и функционални очаквания. Често пациентите, които са се възползвали от лечението SKY fast & fixed™, могат да изберат заедно със зъболекаря си момента, в който да завършат окончателно случая. Окончателните зъби са по-устойчиви и се адаптират по-добре към новата ситуация на венците.

Start typing and press Enter to search